Regijska koordinacija

Na podlagi Nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005 so centri za socialno delo pridobili novo nalogo, saj so na regijskih ali medobčinskih ravneh prevzeli vlogo povezovalca sistema, spodbujevalca novih programov in posredovalca informacij. Njihova vloga strokovne podpore programom, ki jih vzpostavljajo in razvijajo izvajalci nevladnih organizacij in zasebniki, kot tudi stičišče različnih izvajalcev in usmerjevalcev uporabnikov v različne programe pomoči, postaja v okoljih nepogrešljiva. Tam, kjer ni mreže izvajalcev ali programov drugih izvajalcev, uporabniki nimajo možnosti izbire, izvajanje storitev morajo organizirati centri za socialno delo v sodelovanju z lokalno skupnostjo in z uporabniki.

(Pravna podlaga: Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005, Uradni list RS, št. 31/00; Načrt za izvajanje usmeritev in nalog iz nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005, Uradni list RS, št. 45/02).