Koordinatorji za preprečevanje nasilja

Dejavnost regijskih koordinatoric je ciljno usmerjena v spremljanje in ustvarjanje ter dopolnjevanje sistema pomoči vsem, ki preživljajo nasilje s poudarkom na najbolj ogroženih skupinah prebivalstva (otroci, invalidi, ostareli, ženske…). Njihova naloga je vzdrževanje in razvijanje mreže med javnimi in nevladnimi institucijami, ki delujejo v regiji na področju zaščite pred nasiljem, usklajevanje postopkov delovanja in sodelovanje med njimi, strokovna podpora in usposabljanje ter senzibiliziranje strokovne in laične javnosti, analiziranje stanja na področju nasilja v regiji ter povezovanje in koordiniranje dela na državnem nivoju.

Obljubljanska regija 2

Zajema področje CSD Cerknica, CSD Grosuplje, CSD Kočevje, CSD Logatec, CSD Ribnica, CSD Vrhnika

Koordinatorica:
Katarina Hiti, uni. dipl. soc. del.
CSD Kočevje, Ljubljanska c. 25, 1330 Kočevje
Telefon: 01/893 83 80;01/8938392
E-pošta: katarina.hiti@gov.si