Koordinatorji za izvajanje nadomestne kazni in drugih ukrepov v splošno korist

Izvajanje nadomestne kazni, ki pomeni opravljanje dela v korist humanitarnih organizacij ali lokalne skupnosti, je lahko nadomestilo uklonilnega zapora v primeru neplačila kazni za storjene prometne prekrške, nadomestilo kazni zapora do treh mesecev ali možnost v poravnalnem postopku in v postopku odložitve kazenskega pregona. Koordinatorji in koordinatorice za izvajanje nadomestne kazni in drugih ukrepov v splošno korist delujejo regijsko in predstavljajo enega izmed akterjev, ki so vključeni v izvajanje nadomestne kazni. Njihova naloga je predvsem oblikovanje in vzdrževanje mreže izvajalskih organizacij, ki omogočajo izvajanje nadomestne kazni; prizadevanje za poenotenje izvajanja; zagotavljanje pogojev za začetek izvajanja nadomestne kazni ter nadziranje v teku izvajanja.

Pravne podlage za izvajanje so naslednje:

  • Kazenski zakonik (Ur.l. RS, št. 95/04 – UPB, 107. člen)
  • Zakon o kazenskem postopku (Ur.l. RS, št. 96/04 – UPB, 161. člen, 162. člen)
  • Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Ur.l. RS, št. 22/00, 59/02)
  • Zakon o prekrških (Ur.l. RS, št. 55/05 – UPB, 19. člen)
  • Pravilnik o izvrševanju kazni zapora (Ur. l. RS, št. 102/00)
  • Pravilnik o poravnavanju v kazenskih zadevah (Ur. l. RS, št.114/04)

Obljubljanska regija 2

Obljubljanska regija 2 obsega CSD Logatec, CSD Vrhnika, CSD Cerknica, CSD Ribnica, CSD Kočevje in CSD Grosuplje

Koordinatorica:
Ana Pevec Hočevar, dipl. soc. del.
CSD Kočevje, Ljubljanska c. 25, 1330 Kočevje
Telefon tajništvo: 01 893 83 80
Telefon direktni: 01 893 83 88
Službeni GSM: 031 434 644
E-pošta: ana.pevec-hocevar@gov.si