Pravica do plačila prispevkov zaradi zapustitve trga dela

Med pravice, ki izhajajo iz zavarovanja za starševsko varstvo, sodi tudi pravica do plačila prispevkov zaradi zapustitve trga dela. Starš, ki se odloči za to, ima pravico do plačila prispevkov za socialno varnost od minimalne plače do dopolnjenega desetega leta starosti najmlajšega otroka.

Za uveljavljanje te pravice mora stranka vložiti vlogo na pristojnem centru za socialno delo, kateri mora priložiti:

  • potrdilo Zavoda za zaposlovanje o prenehanju vodenja v evidenci brezposelnih oseb ali odpoved pogodbe o zaposlitvi