Dovolitev sklenitve zakonske zveze

Center za socialno delo sme izjemoma dovoliti osebi, ki še ni stara 18 let, da lahko sklene zakonsko zvezo, kadar za to obstojajo utemeljeni razlogi. Preden center za socialno delo dovoli sklenitev zakonske zveze, mora zaslišati mladoletnika, osebo, s katero namerava skleniti zakonsko zvezo in mladoletnikove starše ali skrbnika. Mladoletnik, ki ni dopolnil 15 let, ne more niti z dovoljenjem skleniti zakonske zveze.

Center za socialno delo sme dovoliti tudi zakonsko zvezo med otroci bratov in sester, med otroci polbratov in polsester, ter med skrbnikom in varovancem.

V zadevi dovolitve sklenitve zakonske zveze se postopek konča z izdano odločbo, ki jo je, ob prijavi za sklenitev zakonske zveze, potrebno priložiti matičarju. (Pravna podlaga: Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, 23. in 24. člen, Uradni list RS, št. 69/04 UPB).