Družinski prejemki

Vrste družinskih prejemkov

STARŠEVSKI DODATEK mesečni prejemek, traja 365 dni
POMOČ OB ROJSTVU OTROKA enkratni denarni prejemek
OTROŠKI DODATEK mesečni prejemek, za dobo 1 leta za otroke do 18. oziroma 26. leta starosti
DODATEK ZA VELIKO DRUŽINO enkratni letni prejemek, za družine s 3 ali več otroki
DODATEK ZA NEGO OTROKA mesečni prejemek, dokler trajajo razlogi oziroma do otrokovega 18. oziroma 26. leta starosti
DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEK mesečni prejemek, dokler trajajo razlogi