Predstavitev centra za socialno delo Ribnica

Center za socialno delo Ribnica pokriva območje Upravne enote Ribnica, ki je sestavljena iz treh občin:

 • Ribnica,
 • Sodražica,
 • Loški Potok.

Naše delo obsega področja:

 • Varstvo otrok in družine
  • Dovolitev sklenitve zakonske zveze
  • Urejanje starševstva
  • Razveza zakonske skupnosti ali razpad zunajzakonske skupnosti
  • Urejanje odnosov v družini
  • Ukrepi centra za socialno delo
 • Varstvo otrok
  • Rejništvo
  • Posvojitve
  • Skrbništvo
  • Obravnava otrok izven sodnega postopka
  • Obravnava mladoletnih v sodnem postopku
 • Varstvo odraslih
  • Obravnava storilcev kaznivih dejanj
  • Skrbništvo
  • Urejanje statusa invalida
  • Urejanje pravice do družinskega pomočnika
  • Obravnava starejših oseb
  • Obravnava oseb s težavami
 • Denarne socialne pomoči
 • Starševsko varstvo in družinski prejemki
 • Koordinacija
  • lokalna
  • regijska
  • Koordinatorji
   • za preprečevanje nasilja
   • za izvrševanje nadomestne kazni zapora
   • za obravnavo oseb v skupnosti s težavami v duševnem zdravju
 • Storitve
  • Socialna preventiva
  • Prva socialna pomoč
  • Osebna pomoč
  • Pomoč družini za dom
  • Pomoč družini na domu
  • Vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji
  • Oprostitve pri plačilu storitev
   • Pomoč na domu
   • Institucionalno varstvo