Programi

Ob redni dejavnosti centri za socialno delo razvijajo tudi dodatne programe za zmanjševanje in preprečevanje socialnih stisk upravičencev ter z namenom izboljšati kakovost življenja v najširšem pomenu. Programi, ki jih izvajajo so preventivni in razvojni. Več o programi najdete tule.