Programi

V okviru Centra za socialno delo Ribnica se izvajajo naslednji programi:

1. NAZIV PROGRAMA: SKUPINA ZA OSEBNOSTNO RAST

CILJI:

  • pomoč otrokom pri šolskem delu in s tem pri izboljšanju učnega uspeha,
  • pridobivanje manjkajočih socialnih izkušenj,
  • pomoč pri zadovoljevanju čustvenih potreb: po pripadnosti, sprejetosti,
  • pomoč otrokom pri premagovanju težav pri socialni integraciji in čim uspešnejši integraciji otroka v njegovo življenjsko okolje,
  • pomoč otroku pri koristni izrabi prostega časa,
  • pomagati pri zadovoljevanju potreb in teženj otroka, ki jih sam ne more zadovoljiti,
  • pri otroku pomagati ustvarjati pozitivno samopodobo in zaupanje vase ter razvijati strpnost do drugačnosti.

ČAS IZVAJANJA:
Vsak prostovoljec se srečuje z učencem najmanj enkrat tedensko po 2 uri. Skupina prostovoljcev se srečuje enkrat na 14 dni v šolskem obdobju in v času počitnic.

UPORABNIKI:
Učenci osnovnih šol, ki imajo bodisi učne težave, težave v odraščanju, …

 

2. NAZIV PROGRAMA: VESELE POČITNICE

CILJI
Kreativno preživljanje počitnic za predšolske in šolske otroke.

ČAS IZVAJANJA
14 dni v juliju in 14 dni v avgustu. Zaradi kvalitete programa in na prošnjo staršev smo v letu 2004 organizirali 14 dni vesele počitnice tudi v Dolenji vasi.

UPORABNIKI
Otroci nižjih razredov OŠ Ribnica in predšolskih otrok, predvsem tistih, ki so doma.

 

3. NAZIV PROGRAMA: ŠOLA ZA ŽIVLJENJE

CILJI
Pomoč osmošolcem pri iskanju identitete, razreševanju težav z odraslimi, vrstniki, informiranje o zasvojenostih, kontracepciji, komunikaciji

ČAS IZVAJANJA
En dan med šolskim letom z vsakim razredom posebej v treh OŠ.

UPORABNIKI
Učenci 9. razredov OŠ.

 

4. NAZIV PROGRAMA: SKUPINA ZA SAMOPOMOČ OSEB S TEŽAVAMI NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA

CILJI
Medsebojno druženje, izmenjava izkušenj, informacij, razvijanje pozitivne samopodobe, zmanjševanje socialne izključenosti, stigmatiziranosti, učenje izražanja čustev, izboljšanje kvalitete življenja, opolnomočenje

ČAS IZVAJANJA
Prvi in tretji torek v mesecu skozi celo leto.

UPORABNIKI
Osebe z dolgotrajnimi težavami na področju duševnega zdravja, ki so doma.

 

Strokovne delavke CSD Ribnica pa sodelujemo še v:

  1. Klubu ZARJA Ribnica– klub zdravljenih alkoholikov –  dve strokovni delavki vodita klub kot terapevtki
  1. Medgeneracijskem društvu za kakovostno starost Ribnica –dve strokovni delavki vodita v DSO Ribnica skupino za samopomoč
  1. Društvu Sožitje Ribnica – kot ustanovni in podporni člani