Urejanje odnosov v družini

Urejanje odnosov v družini predstavlja strokovno delo z družino, kadar gre za kakršnokoli obliko nasilja, ogroženosti, suma o neustreznem ravnanju, z velikim poudarkom na zaščiti pravic, koristi in interesov mladoletnikov. Delo z družino pomeni reševanje njihovih socialnih problemov, podpora pri sprejemanju drugih vzorcev vedenja; strokovni delavci skušajo družino usposobiti za premagovanje težav, iskati nove rešitve, jih podpreti… Predvsem pa najprej poskrbeti za varnost in zaščito otroka. (Pravna podlaga: Zakon o socialnem varstvu; Uradni list RS, št. 36/04 UPB; Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih; Uradni list RS, št. 69/04 UPB).