Urejanje starševstva

Za otroke, ki niso rojeni v zakonski zvezi, lahko očetje na centru za socialno delo ali na Upravni enoti z izjavo priznajo otroka za svojega. S priznanjem se mora strinjati tudi mati otroka. Dopustno je, da oče prizna otroka za svojega že pred rojstvom; priznanje očetovstva velja samo pod pogojem, da se otrok rodi živ. (Pravna podlaga: Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, 87. člen, 88., 89. člen; Uradni list RS, št. 69/04 UPB).