Urejanje statusa invalida

Po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, center za socialno delo odloča o statusu invalida, nadomestilu za invalidnost ter dodatku za tujo nego in pomoč, kadar je prizadetost nastala v otroški dobi do dopolnjenega 18. leta starosti ali v času rednega šolanja, vendar najdlje do 26. leta starosti. Ti invalidi pridobijo pravico do nadomestila, kakor tudi do dodatka za tujo nego in pomoč.

Invalidi, ki imajo pravico do pokojnine po predpisih o vojaških invalidih ali civilnih invalidih vojne, imajo pravico do razlike med zneskom pokojnine in nadomestila za invalidnost. Postopek poteka na centru za socialno delo in sicer na podlagi vloge ali po uradni dolžnosti. Pravica se prizna na podlagi mnenja komisije, ki poda mnenje. Ob teh dveh pravicah imajo invalidi po tem zakonu tudi pravico do varstva v splošnih ali posebnih zavodih (dnevno varstvo, občasno varstvo z nastanitvijo in oskrbo ter stalno varstvo z nastanitvijo in oskrbo) ter varstvo v drugi družini. Invalidi po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb imajo tudi pravico do izbire družinskega pomočnika. (Pravna podlaga: Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, Uradni list SRS, št. 41/83; Zakon o socialnem varstvu, Uradni list RS, št. 36/04 UPB).